Thực hiện chương trình công tác đoàn và PT TTN năm 2024. Thực hiện kế hoạch số:55/KH-UBND ngày 23/5/2024. Sáng ngày 20 /06/2024 BCH Đoàn xã Đổng Xá đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và PT TTN 06...