Sáng ngày 17/08/2024: Chương trình Ngày hội chuyển đổi số xã Đổng Xá được triển khai tại Nhà văn hóa thôn Chợ với sự tham gia công an huyện Na Rì, ngân hàng Agribank huyện, ngân hàng Bưu điện liên...