Thực hiện chương trình công tác đoàn và PT TTN năm 2024. Thực hiện kế hoạch số:55/KH-UBND ngày 23/5/2024. Sáng ngày 20 /06/2024 BCH Đoàn xã Đổng Xá đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và PT TTN 06...


Sáng ngày 17/08/2024: Chương trình Ngày hội chuyển đổi số xã Đổng Xá được triển khai tại Nhà văn hóa thôn Chợ với sự tham gia công an huyện Na Rì, ngân hàng Agribank huyện, ngân hàng Bưu điện liên...